ביקורות GMP/GDP


הכנה לביקורת משרד הבריאות לפי תקן gdp/amp

דור שירותים פרמצבטיים מעניקה שירותי בקרת איכות ורגולציה עצמאיים כדי להוכיח ששרשרת האספקה של החברה תואמת לאמות המידה של Good Manufacturing Practices (נוהלי הייצור המיטביים, GMP) ול- Good Distribution Practices (נוהלי ההפצה המיטביים, GDP).

דור מספקת שירות מקצועי במחיר סביר של צינורות ההפצה שלך לכל אורך חיי המוצר שלך.

ביקורות התאימות של דור כוללות את כלל שרשרת האספקה מקצה לקצה, כולל ספקי שירותי לוגיסטיקה והפצה, משווקים ותשתיות מרכזיות אחרות, הן בישראל והן בחו"ל. צוות המבקרים המומחים שלנו מוודא עמידה מלאה באמות המידה של GMP/GDP כפי שדורשות אותן רשויות הבריאות, ובכללן:

מבקרים מוסמכים ומנוסים

ביקורות עצמאיות של צד ג'

הפקת דוח ביקורת מקיף

הצהרה על עמידה בדרישות תקן GDP

מעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים וביצוע ביקורות חוזרות

תכנית להתאמה לדרישות GMP ו-GDP


למה אנחנו?


מומחיות והיכרות המעמיקה שלנו עם הדרישות הרגולטוריות ועם תהליכי הרישום של משרד הבריאות שמסייעת להתאמה לדרישות ולרגולציה, משפרת את האיכות ומזרזת את מוכנות המוצרים.

אנשי הצוות שלנו הינם מקצוענים מתעשיית הפרמצבטיקה והרפואה הממוקדים ביעדי הלקוח.

חסכון בעלויות וגמישות - גישה של מתן שירותים לפי הצורך, מעצימה חברות ומסייעת להם להשלים משימות, שאחרת היו יקרות מדי לביצוע.

דור מעצימה את צוות העובדים של הלקוח בזכות העברת הדרכות בדבר איכות וידע, וכן על ידי עדכון בנוגע לתעשייה המתפתחת והדרישות הרגולטוריות המשתנות תמידית.