תוויות זהירות וסימון אריזות תכשיר רפואי

כשירות הציבור מוגשים בזה תוויות זהירות כהגדרתן בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) התשל"ג – 1972, ותוויות אחרות בשימוש לפי נוהל מספר 43 של משרד הבריאות, אגף הרוקחות – "נוהל לסימון אריזות תכשיר רפואי".

תוויות "תרופה בלא מרשם לשיווק ע"י רוקח"

תוויות עבור תכשירים בלא מרשם שאינם GSL.

תווית "תרופה ללא מרשם לשיווק ע"י רוקח"GSL-Pharmacist

תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק כללי" (GSL)

ראה נוהל משרד הבריאות מספר 54 "סימון אריזות לתכשירים בלא מרשם לשיווק כללי"

 תוויות – "חייב מרשם רופא"

 תוויות טוקסיקה

תוויות ספרנדה

תוויות ציטוטוקסיקה

תוויות זהירות ה (E) – "לשימוש חיצוני בלבד"

תוויות זהירות נ (N) – "זהירות!  חומר דליק, שמור בפני אש!"

תוויות זהירות ר (R) – " זהירות!  השימוש עלול לפגום בכושר הנהיגה"