ביקורות GMP/GDP

דור שירותים פרמצבטיים מעניקה שירותי בקרת איכות ורגולציה עצמאיים כדי להוכיח ששרשרת האספקה של החברה תואמת לאמות המידה של Good Manufacturing Practices (נוהלי הייצור המיטביים, GMP) ול- Good Distribution Practices (נוהלי ההפצה המיטביים, GDP). ביקורות התאימות של דור כוללות את כלל שרשרת האספקה מקצה לקצה, כולל ספקי שירותי לוגיסטיקה והפצה, משווקים ותשתיות מרכזיות אחרות, הן בישראל והן בחו"ל. צוות המבקרים המומחים שלנו מוודא עמידה מלאה באמות המידה של GMP/GDP כפי שדורשות אותן רשויות הבריאות, ובכללן:

  • מבקרים מוסמכים ומנוסים
  • ביקורות עצמאיות של צד ג'
  • הפקת דוח ביקורת מקיף
  • הצהרה על עמידה בדרישות GDP
  • מעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים וביצוע ביקורות חוזרות
  • תכנית להתאמה לדרישות GMP ו-GDP

דור מספקת שירות מקצועי במחיר סביר של צינורות ההפצה שלך לכל אורך חיי המוצר שלך.